نمایش 1–8 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

پاراشوت شایان بهرو صنعت As1722

ظرفیت نفرات: 22-17 وزن: 3050-2650 کیلوگرم سرعت: 1M/S سایز ریل: T16  

پاراشوت شایان بهرو صنعت Bs1316

ظرفیت نفرات: 16-13 وزن: 2500-2000کیلوگرم سرعت: 1.6M/S سایز ریل: T16

پاراشوت شایان بهرو صنعت As1316

ظرفیت نفرات: 16-13 وزن: 2500-2000کیلوگرم سرعت: 1M/S سایز ریل: T16  

پاراشوت شایان بهرو صنعت Bs812

ظرفیت نفرات: 12-8 وزن: 2000-1500 کیلوگرم سرعت: 1.6M/S سایز ریل: T16  

پاراشوت شایان بهرو صنعت As812

ظرفیت نفرات: 12-8 وزن: 2000-1500 کیلوگرم سرعت: 1M/S سایز ریل: T16  

پاراشوت شایان بهرو صنعت Bs68

ظرفیت نفرات: 8-6 وزن: 1600-1200 کیلوگرم سرعت: 1.6M/S سایز ریل: T16